Lærlingprogram

Lang tradisjon med lærlinger

H-vinduet Fjerdingstad AS har lang tradisjon for å ta inn lærlinger i faget. I begynnelsen var en del av opplæringen knyttet til et samarbeid med de lokale yrkesskolene. Dette samarbeidet opphørte i den form det var, etter at reform 94 kom på plass. I korte trekk gikk samarbeidet ut på at skoleelevene hadde stor del av den faglige opplæringen ute i bedrift. Samarbeidet er fortsatt godt med skolene. Hvert år har vi elever som kommer i kortere perioder for utplassering.

Siden fagopplæring er en sentral del av vår virksomhet, var vi derfor aktivt med under oppstarten av Tre-Ringen. Tre-Ringen er i dag en svært viktig del av opplæringen. De bidrar til å kvalitetssikre at vi følger opp lærlingene og at vi gir dem den nødvendige kompetanse. I tillegg til oppfølging av lærekontrakter og lærlinger, driver Tre-Ringen et utstrakt arbeid knyttet til markedsføring og rekruttering til faget. Vi rekrutterer også lærekandidater som ikke følger normal skolegang.

Vår enkle filosofi er at lærlinger tar vi inn enten det er oppgang eller nedgang i markedet. Siden dette har vært sentralt for oss, har en stor andel av vår arbeidsstokk svennebrev. Av ulike årsaker har det ikke bestandig vært mulig å gi fast ansettelse til en lærling etter endt svenneprøve, men vårt mål er selvsagt at de skal bli hos oss. Flere av våre tidligere lærlinger er i dag ansatt i forskjellige deler av organisasjonen. Her finner vi ansatte innenfor salg, produksjonsledelse, innkjøp,  service og operatører i produksjon.

Vi er stolt av vår tradisjon som opplæringsbedrift, og ikke minst er vi stolt av våre lærlinger og deres ønske om å lære seg trevare og bygginnredningsfaget.

Ønsker du å vite mer om faget finner du det på www.treringen.no eller http://www.blisnekker.no

 

Lykke til i et trivelig yrke.

 

Med vennlig hilsen

Knut Einar Fjerdingstad
Daglig leder